יום ה', יא’ באייר תשע”ח
דף הבית פינת הרב דבר המנהלת דבר היועצת חינוך חברתי ערכי חדר מורים יצירת קשר.

בית ספר ממ"ד תורני – מדעי "אריאל"תקנון בית ספרי האקלים במוסד חינוכי הוא גורם מרכזי ביצירת סביבה לימודית המפתחת תחושת מוגנות ובטחון אישי, תחושת שייכות ומסוגלות. בנוסף, לאקלים בביה"ס יש חלק משמעותי בחינוך לערכים כמו אחריות אישית, מיומנויות איפוק והבלגה, כבוד, סובלנות, ערבות הדדית ותרומה לקהילה. כל אילה מצמצמים אלימות, פגיעה באחר והתנהגויות סיכון. בניית תשתית ושפה אחידה בית ספרית של אורחות חיים - חיי שגרה, חוקים ונהלים יומיומיים ידועים מראש, הנאכפים בעקביות ובהתמדה על ידי כל הצוות החינוכי - הם הבסיס החינוכי ל: הקניית הרגלים, דפוסי התנהגות וכישורי חיים בקרב צוותי חינוך ותלמידים  בניית תרבות שתיצור קהילה מוגנת, הוגנת ומקדמת בבית הספר יצירת אקלים המאפשר צמיחה, למידה ומיצוי היכולת האישית הגלומה בכל תלמיד ותלמידה יצירת אווירה נעימה ותומכתהתקנון נבנה על בסיס חוזר מנכ"ל לאורחות חיים של משרד החינוך מספטמבר 2009.התקנון כולל את החלקים הבאים: א. כללי בל יעבור.ב. כללי משמעת ושיתוף פעולה עם הצוות החינוכי.ג. כללי תפקוד לימודי ואחריות אישית.תגובות במקרים של הפרת תקנון זה: תלמיד שיחרוג מההתנהגויות המקובלות בביה"ס, תרשם בגין כך הערה בתיקו האישי ותופעל לגביו התגובה המפורטת בתקנון זה. כל מכתב ו/או סיכום שיחה בין המורה לתלמיד/הורי התלמיד, כולל מכתבי מחמאה, יתוייק בתיקו האישי. תגובות להפרה חמורה של כללי ביה"ס כוללות השעיות חיצוניות ו/או פנימיות. השעיות מבית הספר יינתנו על ידי מחנכות,רכזות שכבה, או מנהלת. השעיה פנים בית ספרית – לכתה מקבילה, בליווי מטלה לימודית. באישור רכזת שכבה ויידוע מנהלת ו/או סגנית.השעיה חיצונית - כל מקרה של אלימות מילולית בוטה או פיזית הנכללת בקווים האדומים של ביה"ס ופגיעה ברכוש הפרט והכלל, נידון בוועדה פדגוגית (עפ"י המצוין בחוזר מנכ"ל). התהליך היינו מדורג וכולל שיחה עם התלמיד אודות העניין, במידה והתלמיד מעורב שוב באירוע אלימות דיווח בכתב להורים. ובמידה ומעורב שוב הזמנת הורים לביה"ס, ואף השעיה מחברת הילדים בביה"ס, מטרתנו להבהיר שאין לעבור לסדר היום אל מול ביטוי של אלימות, ובחירת ביטוי זה כדרך התנהגות אינה כדאית. כמו כן בכתות אנו לומדים לבחור באלטרנטיבות אחרות לוויסות רגשות כמו כעס ועוד. אנו מצפים לשיתוף פעולה עמכם כדי לבסס בביה"ס חיי קהילה מוגנים ובטוחים. חשוב: כל השעיה גוררת הורדה בציון התנהגות. מספר התנהגות מצופה דרכי אכיפה 1 הופעה בתלבושת הולמת: יש להופיע לביה"ס וכל פעילות מטעמו בתלבושת בית הספר ובהופעה הולמת, כמפורט בנספח א' לתקנון זה. תלמיד ללא תלבושת תקנית לא יורשה להיכנס לכיתתו ללימודים סדירים. 1.תלמיד שהגיע ללא תלבושת בבוקר, ישלח לרכז תלבושת ואיחורים – הגב' נהמי אודליה. א. יתבצע רישום. ב. תיערך שיחה טלפונית להוריו והם יתבקשו להביא לו תלבושת. עד אז הוא יחכה בחדר שייקבע. ג. במידה והוריו אינם זמינים, יקבל חולצת תלבושת חלופית, ויוחתם על גבי טופס. קבלת החולצה יותנה בהשראת החולצה של התלמיד, אותה הוא יקבל בחזרה רק לאחר שיחזיר את התלבושת נקייה, לאחר כביסה. ד. תלמיד ללא תלבושת במהלך יום לימודים, יושעה השעיה פנימית והוא יידרש להשלים את החומר הלימודי. ה. במקרים חוזרים ונשנים (3 פעמים) - 1. הזמנת ההורים 2. תישקל השעיה בגין אי קיום חוקי התקנון וסירוב להוראות איש צוות. 3. מעל 3 פעמים- ירד ציון התנהגות/או תלבושת בתעודה. - תלמיד ללא תלבושת במהלך יום לימודים, יצא להשעיה פנים בית ספרית והוא יידרש להשלים את החומר הלימודי. - לאחר 3 פעמים - הזמנת ההורים. - במקרים חוזרים ירד ציון התנהגות בתעודה בסעיף "סדר": עד 4 פעמים- א, 5-8 פעמים- ב, 9-12 פעמים- ג, 13 ומעלה- ד. - בשיעורי ספורט: - תלמידים שיגיעו ללא תלבושת ספורט לא יוכלו להשתתף בשיעור וציונם יורד במקרים חוזרים. - הנהלת ביה"ס מודיעה בזאת כי האחריות על תאונות ופציעות העלולות להיגרם עקב הגעה לפעילות ביה"ס בנעליים לא בטיחותיות מוטלת על ההורים.

 
 
תקנון "אריאל" בית חם ובטוח
על סדר היום
מרחבי כיתות
מקצועות לימוד
ספרית אריאל
פינת הרב
פינת היועצת
גולשים בטוח
תרגיל ארצי למידה בחרום
לוח החודש
איגרת לשבת
חינוך גופני
אינטרנט בטוח
סקרים
פעילות בית סיפרית
חינוך מתוך אמונה
הבוגרים שלנו
ארכיון
למידה בשעת חירום